تبلیغات
معرفی وام ها

وام فوری

وام فوری به وام هایی گفته میشود که در مدت زمان خیلی کم (کمتر از ۷۲ ساعت)، سرمایه را برای متقاضیان تامین میکند تا چالش خود را حل کنند. در لیست زیر شما میتوانید انواع وام های بانک های مختلف مثل وام فوری بانک ملت و یا وام فوری بانک ملی و باقی بانک ها و موسساتی که وام فوری پرداخت میکنند را به صورت کامل همراه با شرایط، قسط ها، مدارک و تضامین مورد نیاز مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید.

اطلاعات تکمیلی در رابطه با نحوه ثبت نام وام فوری، ضامن، مدارک و مبلغ وام فوری را پس از جدول مشاهده کنید.

شرکتسودنیاز به سپردهحداکثر زمان بازپرداختنوع ضمانتسقف وامقسط وامهزینه فرصت سودیکل سودمجموع رقم وام و سود
اعتبارینو بانک اقتصادنوین23%+36 ماهمسدودی سپرده500 میلیون19,354,861 تومان-196,774,988 تومان703,084,988 تومان
بهین کارت بانک سپه23%-36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,935,486 تومان-19,677,499 تومان69,730,499 تومان
وام نقدی تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان23%+33 ماهمسدودی سپرده200 میلیون8,234,009 تومان-71,722,306 تومان265,221,667 تومان
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران2%+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,432,129 تومان-1,556,642 تومان51,741,667 تومان
وام نقدی طرح 67 بانک صادرات6%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون6,084,387 تومان-19,037,950 تومان218,606,000 تومان
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین4%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون29,523,985 تومان-62,863,460 تومان1,061,786,667 تومان
وام نقدی طرح آذین بانک سینا5%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون5,994,179 تومان-15,790,459 تومان215,526,667 تومان
تسهیلات با سامانه فرابانک ملت23%+60 ماهمسدودی سپرده ضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون5,638,094 تومان-138,285,653 تومان338,315,653 تومان
تسهیلات خرید لوازم خانگی23%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون7,741,944 تومان16,262,609 تومان78,709,995 تومان278,767,995 تومان
تسهیلات کرونا بانک دی18%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,807,620 تومان2,032,826 تومان15,074,312 تومان65,634,312 تومان
وام نقدی طرح یاس بانک سینا18%-36 ماهضامن رسمی20 میلیون723,048 تومان-6,029,725 تومان26,060,000 تومان
دی کارت بانک دی15%-36 ماهضامن رسمی30 میلیون1,039,960 تومان-7,438,555 تومان37,657,500 تومان
شاپ کارت ملت10%-36 ماهضامن رسمی200 میلیون6,933,066 تومان-49,590,365 تومان251,620,365 تومان
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی2%+60 ماهمسدودی سپرده50 میلیون876,388 تومان-2,583,280 تومان53,661,666 تومان
وام نقدی آنی بانک تجارت4%+60 ماهمسدودی سپرده300 میلیون5,524,957 تومان-31,497,397 تومان330,616,000 تومان
طرح آنی ملی17%+60 ماهمسدودی سپرده5,000 میلیون124,262,879 تومان-2,455,772,730 تومان7,455,822,730 تومان
وام نقدی طرح آنی‌پزشکان بانک تجارت4%+60 ماهمسدودی سپرده500 میلیون9,208,261 تومان-52,495,662 تومان550,933,333 تومان
وام نقدی بانک تجارت2%+36 ماهمسدودی سپرده60 میلیون1,718,555 تومان-1,867,970 تومان61,950,000 تومان
وام نقدی افق (۱) موسسه اعتباری ملل (عسکریه)23%+60 ماهمسدودی سپرده ضامن رسمی100 میلیون2,819,047 تومان-69,142,827 تومان169,197,828 تومان
وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه)23%+48 ماهضامن رسمی45 میلیون1,442,316 تومان-24,231,179 تومان69,286,179 تومان
طرح انتخاب بانک سینا4%+60 ماهضامن رسمی100 میلیون4,257,495 تومان1,645,433 تومان1,089,943 تومان51,189,943 تومان
وام فوری انتخاب رفاه بانک رفاه کارگران15%-36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,733,266 تومان-12,397,591 تومان62,682,500 تومان
طرح انتخاب نوین بانک اقتصادنوین15%-36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,733,266 تومان-12,397,591 تومان62,957,591 تومان
طرح تابش بانک ملت23%+36 ماهمسدودی سپرده100 میلیون3,870,972 تومان-39,354,998 تومان139,384,998 تومان
وام نقدی طرح تامین بانک رفاه کارگران23%+36 ماهضامن رسمی100 میلیون3,870,972 تومان8,131,304 تومان39,354,998 تومان140,064,998 تومان
طرح تسهیلاتی اسنوا بانک تجارت23%-36 ماهضامن رسمی100 میلیون3,870,972 تومان-39,354,998 تومان140,454,998 تومان
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات23%+60 ماهمسدودی سپرده200 میلیون5,638,094 تومان-138,285,653 تومان338,338,653 تومان
طرح ثمر بانک رفاه کارگران5%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون9,792,622 تومان-35,022,931 تومان233,453,334 تومان
طرح جهاد کالا بانک آینده23%-36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی100 میلیون3,870,972 تومان-39,354,998 تومان139,454,998 تومان
طرح حاتم توسعه تعاون23%-48 ماهاعتبار شغلی5,000 میلیون160,257,358 تومان-2,692,353,171 تومان7,705,313,171 تومان
وام فوری طرح حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان14%-30 ماهضامن رسمی30 میلیون1,190,951 تومان-5,728,526 تومان36,135,000 تومان
طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون18%-36 ماهضامن رسمی30 میلیون1,039,960 تومان-7,438,555 تومان37,798,555 تومان
طرح خوشه بانک سینا10%+36 ماهمسدودی سپرده ضامن رسمی50 میلیون1,613,359 تومان-8,080,937 تومان57,818,333 تومان
طرح ۲ سر سود بانک گردشگری18%+24 ماهمسدودی سپرده300 میلیون--18,028,785 تومان198,128,785 تومان
طرح زمرد بانک تجارت23%+36 ماهمسدودی سپرده-----
طرح زی کارت بانک گردشگری-+12 ماهاعتبار شغلی50 میلیون4,166,667 تومان--50,100,000 تومان
طرح سروش ارزش آفرین بانک دی15%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون34,665,328 تومان-247,951,826 تومان1,231,370,000 تومان
وام نقدی بانک کارآفرین24%+60 ماهضامن رسمی سند ملک200 میلیون5,753,593 تومان74,622,686 تومان145,215,590 تومان346,175,590 تومان
طرح صفر در صفر بانک مسکن-+60 ماهمسدودی سپرده200 میلیون3,333,333 تومان---
وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور7%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون6,175,419 تومان-22,315,097 تومان221,693,333 تومان
وام نقدی طرح فردا بانک تجارت15%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون34,665,329 تومان-247,951,826 تومان1,231,350,000 تومان
طرح فوری بانک تجارت1%+60 ماهمسدودی سپرده180,000,000 میلیون3,314,974 تومان-18,898,438 تومان198,998,438 تومان
طرح کارگشای ملی بانک ملی23%+60 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,409,524 تومان-34,571,413 تومان84,621,413 تومان
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت2%+60 ماهمسدودی سپرده150 میلیون2,500,000 تومان--156,100,000 تومان
طرح مشکات موسسه نور14%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون23,268,251 تومان-396,095,051 تومان1,355,943,333 تومان
طرح مفید بانک توسعه تعاون2%+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,432,129 تومان-1,556,642 تومان52,661,666 تومان
طرح ملی جهاد کالا بانک گردشگری23%-24 ماهضامن رسمی100 میلیون5,237,331 تومان-25,695,934 تومان126,795,934 تومان
طرح همراه بانک توسعه تعاون18%+48 ماهمسدودی سپرده300 میلیون8,812,500 تومان-122,999,994 تومان423,059,994 تومان
طرح همراه بانک سینا3%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون29,081,210 تومان-46,923,547 تومان1,046,360,000 تومان
طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون23%+60 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی2,000 میلیون56,380,942 تومان-1,382,856,531 تومان3,382,916,531 تومان
طرح همیاران سپهر بانک صادرات15%-36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,733,266 تومان-12,397,591 تومان62,668,500 تومان
طرح یکتا کارت موسسه ملل23%+60 ماهضامن رسمی100 میلیون2,819,047 تومان-69,142,827 تومان169,197,827 تومان
کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی23%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,935,486 تومان2,032,826 تومان19,677,499 تومان70,237,499 تومان
کالا کارت بانک مهر ایران4%-24 ماهضامن رسمی100 میلیون4,342,492 تومان-4,219,813 تومان105,279,813 تومان
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین4%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون7,230,479 تومان-60,297,248 تومان255,620,000 تومان
وام با سپرده ارزی بانک آینده23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون38,709,722 تومان-393,549,976 تومان1,393,607,976 تومان
وام با سپرده بانک پارسیان (طرح پژواک)4%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون29,523,985 تومان-62,863,460 تومان1,062,923,460 تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون2%+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,432,129 تومان-1,556,642 تومان51,661,666 تومان
وام نقدی کارای شهر بانک شهر13%+36 ماهمسدودی سپرده100 میلیون3,369,395 تومان13,010,087 تومان21,298,227 تومان121,457,667 تومان
وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات-+60 ماهمسدودی سپرده200 میلیون3,333,333 تومان--200,106,000 تومان
وام با سپرده بانک قوامین7%+60 ماهمسدودی سپرده2,000 میلیون39,602,397 تومان-376,143,825 تومان2,355,943,333 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین14%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون34,177,630 تومان182,954,347 تومان230,394,671 تومان1,215,939,333 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پارسیان23%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون28,190,471 تومان-691,428,265 تومان1,691,528,265 تومان
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان12%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون28,190,471 تومان-691,428,265 تومان1,691,488,265 تومان
وام نقدی وام با سپرده پاسارگاد بانک پاسارگاد23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون38,709,722 تومان-393,549,976 تومان1,393,549,976 تومان
وام نقدی با سپرده بانک دی23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون36,152,396 تومان-301,486,239 تومان1,301,546,239 تومان
وام با سپرده بلند مدت23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون38,709,722 تومان121,969,564 تومان393,549,976 تومان1,393,549,976 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون38,709,722 تومان-393,549,976 تومان1,393,604,976 تومان
وام نقدی آسمان بانک سینا13%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون22,753,073 تومان-365,184,383 تومان1,330,526,667 تومان
وام با سپرده بلندمدت بانک شهر23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون38,709,722 تومان-393,549,976 تومان1,393,607,976 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات18%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون7,230,479 تومان-60,297,248 تومان255,606,000 تومان
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن1%+60 ماهمسدودی سپرده200 میلیون3,418,749 تومان-5,124,969 تومان205,203,334 تومان
وام با سپرده بلندمدت موسسه کوثر18%+35 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون36,933,630 تومان-292,677,060 تومان1,270,110,000 تومان
وام جعاله بانک سپه (قوامین سابق)23%+48 ماهضامن رسمی40 میلیون1,282,059 تومان4,843,660 تومان21,538,825 تومان61,638,825 تومان
وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا23%+36 ماهضامن رسمی500 میلیون19,354,861 تومان91,477,173 تومان196,774,988 تومان696,829,988 تومان
وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد18%+60 ماهسند ملک1,500 میلیون38,090,141 تومان559,670,146 تومان785,408,468 تومان1,504,205,000 تومان
وام فوری فیروزه کارت بانک دی7%-36 ماهاعتبار شغلی30 میلیون1,084,572 تومان-9,044,587 تومان39,045,000 تومان
وام خرید کالا بانک آینده23%-60 ماهضامن رسمی300 میلیون8,457,141 تومان-207,428,480 تومان510,528,480 تومان
وام فوری ترنج کارت بانک آینده16%-36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,757,852 تومان-13,282,659 تومان63,449,333 تومان
وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین18%-36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,807,620 تومان9,351,000 تومان15,074,312 تومان64,995,000 تومان
وام فوری حاتم بانک انصار15%-48 ماهضامن رسمی50 میلیون1,391,537 تومان-16,793,796 تومان65,422,500 تومان
وام فوری بانک پارسیان18%+36 ماهضامن رسمی30 میلیون1,084,572 تومان5,366,661 تومان9,044,587 تومان38,525,000 تومان
وام فوری بانک پاسارگاد18%+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,807,620 تومان-16,574,312 تومان65,930,000 تومان
وام فوری بانک تجارت23%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون7,741,944 تومان24,393,913 تومان78,709,995 تومان280,767,995 تومان
وام فوری بانک شهر23%-60 ماهمسدودی سپرده200 میلیون7,741,944 تومان-78,709,995 تومان278,767,995 تومان
وام خرید کالا بانک صادرات23%+60 ماهضامن رسمی200 میلیون5,638,094 تومان33,919,403 تومان138,285,653 تومان341,138,653 تومان
وام خرید کالا بانک ملت23%-60 ماهضامن رسمی100 میلیون2,819,046 تومان-69,142,827 تومان170,242,827 تومان
وام خرید کالا بانک ملت18%+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,807,620 تومان-15,074,312 تومان65,035,000 تومان
وام خرید کالا بانک ملی23%+60 ماهضامن رسمی200 میلیون5,638,094 تومان33,919,403 تومان138,285,653 تومان340,335,653 تومان
وام فوری بانک مهر اقتصاد15%-48 ماهضامن رسمی30 میلیون881,250 تومان3,632,745 تومان12,299,999 تومان41,735,000 تومان
وام خرید کالا موسسه اعتباری نور23%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,935,486 تومان8,131,304 تومان19,677,499 تومان70,233,499 تومان
وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه)18%+36 ماهضامن رسمی48 میلیون1,735,315 تومان-14,471,339 تومان62,390,000 تومان
وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری23%+36 ماهضامن رسمی100 میلیون3,870,972 تومان16,262,609 تومان39,354,998 تومان140,454,998 تومان
وام نقدی با جواز کسب بانک سینا23%+36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون7,741,994 تومان24,393,913 تومان78,709,995 تومان278,764,996 تومان
وام نقدی بانک سرمایه23%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,935,486 تومان6,098,478 تومان19,677,499 تومان69,733,499 تومان

کدام بانک ها وام فوری ارائه می دهند؟

کدام بانک ها وام فوری یک روزه ارائه میدهند ؟

امروزه تامین نقدینگی و دریافت وام نقدی یکی از مشکلات جامعه می باشد که از طولانی بودن روند دریافت وام و شرایط سختی نظیر، داشتن ضامن رسمی، سپرده بانکی و … نشئت میگیرد. اما در همین میان بانک ها و موسساتی وجود دارند که این روند را سرعت بخشیده و شرایط را برای افرادی که زمان زیادی ندارند و نیاز به وام فوری دارند، آسان نموده اند. بانک هایی که این نوع وام فوری را پرداخت میکنند در کمتر از ۳ روز این مبلغ را به حساب درخواست کنندگان واریز میکنند که میتوانید در ادامه شرایط پرداخت و دریافت وام فوری یک روزه را مطالعه کنید.

{جهت مشاوره ی رایگان دریافت وام آزاد، روی سند ملک و خودروی پلاک تهران، با شماره های زیر تماس بگیرید.}
 • دسته چک لازم است.
 • نیاز به سند ملک یا خودروی پلاک تهران دارد.
 • وام بانکی نیست و بصورت آزاد پرداخت میگردد.
 • حداقل مبلغ پرداختی ۲۰۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان میباشد.
 • تا ۷۰ درصد ارزش سند یک روزه پرداخت میگردد.
 • تمامی شماره های داخل سایت متعلق به موسسه حقوقی توانگر است.
 • ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۹ شب
91 94 126 0912 07 31 127 0912 48 48 036 0905 47 47 036 0905

شرایط دریافت وام فوری سال ۱۴۰۲

شرایط دریافت وام فوری سال ۱۴۰۲

شما میتوانید برای دریافت وام فوری از ۳ روش زیر اقدام کنید.

روش اول: دریافت وام فوری که بصورت عام میباشد، دریافت وام از بانک ها با داشتن ضامن معتبر، سپرده بانکی یا سند میباشد. متقاضی وام میتواند با سپرده گذاری، مبلغ بیشتری را تحت عنوان وام فوری دریافت کند. برخی از این نوع وام ها غالبا دوره بازپرداخت کوتاه تری دارند و بانک مبلغ را سریعتر به متقاضی پرداخت میکند که این نوع وام فوری شامل: وام ازدواج، وام خرید مسکن، وام خرید کالا و … میشود.

{جهت مشاوره ی رایگان دریافت وام آزاد، روی سند ملک و خودروی پلاک تهران، با شماره های زیر تماس بگیرید.}
 • دسته چک لازم است.
 • نیاز به سند ملک یا خودروی پلاک تهران دارد.
 • وام بانکی نیست و بصورت آزاد پرداخت میگردد.
 • حداقل مبلغ پرداختی ۲۰۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان میباشد.
 • تا ۷۰ درصد ارزش سند یک روزه پرداخت میگردد.
 • تمامی شماره های داخل سایت متعلق به موسسه حقوقی توانگر است.
 • ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۹ شب
91 94 126 0912 07 31 127 0912 48 48 036 0905 47 47 036 0905

روش دوم: خرید وام فوری میباشد. شما میتوانید از افرادی که سپرده بانکی و معدل مناسبی در حساب بانکی خود دارند و شرایط دریافت وام فوری را از بانک دارند، امتیاز وام فوری را بخرید. با توجه به اینکه فرد فروشنده، نوعی واسطه به حساب می آید برای دریافت این نوع وام فوری حتما، احتیاط کافی را داشته باشید و با فروشنده قرارداد محضری تنظیم کنید و به عنوان ضمانت چک و سفته دریافت کنید.

روش سوم: با توجه به اینکه تمامی کسب و کار ها به سمت اینترنتی شدن پیش میروند، دریافت وام فوری نیز از این قائده مستثنی نمیباشد! اگر قصد دریافت مبالغ پایین تر را به عنوان وام فوری دارید، میتوانید از طریق این روش، تنها با ساخت حساب کاربری در کمتر از چند دقیقه وام خود را از اپلیکیشن هایی نطیر بلوبانک، ویپاد، لندو و … که شرایط ساده تری به نسبت بانک ها برای دریافت وام فوری را دارند استفاده نمایید. برای مشاهده ی بسترهای دریافت وام فوری با این روش کلیک کنید.

اگر میخواهید جهت خرید خودرو برای دریافت وام فوری اقدام کنید، جهت کسب اطلاعات بیشتر از صفحه وام خودرو دیدن کنید.

شرایط دریافت وام فوری بانک ملی

یکی از بانک هایی که تسهیلات وام فوری را به خوبی ارائه میدهد و همچنین شرایط مناسبی دارد،‌ بانک ملی میباشد. بانک ملی این وام را تا سقف ۵ میلیارد تومان پرداخت میکند. لذا میتواند از بهترین انتخاب های پیش و روی شما برای دریافت وام هایی با مبالغ بالا باشد. جهت مشاهده شرایط کامل دریافت وام فوری بانک ملی کلیک کنید.

وام فوری بانک رسالت بدون سپرده

از دیگر بانک هایی که تسهیلات خوبی را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند، میتوان به بانک رسالت اشاره کرد. جهت مشاهده شرایط دریافت وام فوری بانک رسالت بدون سپرده کلیک کنید.

سوالات متداول

در این قسمت به تعدادی از سوالاتی که کاربران هنگام دریافت وام فوری به آنها بر خورد کرده اند پاسخ داده ایم تا روند کار را برای کاربران گرامی تسهیل دهیم.

وام فوری چیست؟

وام فوری یک نوع تسهیلات مالی است که به شما امکان می‌دهد به سرعت و به سادگی به مبلغی از پول نیازمندی خود دسترسی پیدا کنید.

آیا می‌توانم وام فوری خود را پیش از موعد پرداخت کنم؟

بله، ممکن است برخی از برنامه‌های وام فوری امکان پرداخت زودتر از موعد را فراهم کنند. برای اطلاعات بیشتر با بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید.

آیا میزان سود بر وام فوری بیشتر است؟

نرخ سود بر وام‌های فوری ممکن است بیشتر از وام‌های معمولی باشد. لطفاً شرایط و نرخ‌ها را به دقت مطالعه کنید.

چه مدت زمانی طول می‌کشد تا وام فوری به حسابم واریز شود؟

زمان واریز وام بسته به سیاست‌های شرکت و بانکی که خدمات را ارائه می‌دهد، ممکن است متغیر باشد. اما تلاش بانک ها بر این است که این فرآیند به سرعت انجام شود.

تبلیغات
نوشته های مشابه
دکمه بازگشت به بالا