تبلیغات
معرفی وام ها

وام نقدی

وام نقدی جایگاه اول را در انواع وام فوری نسیب خود کرده است. دلیل این محبوبیت، کمترین بهره بانکی میان الباقی وام هایی که در بانک ها با شرایط مختلف ارائه میشود، میباشد. نرخ بهره وام نقدی بر اساس مصوبه بانک مرکزی تنها ۴٪ میباشد. از دیگر مزیت های وام نقدی میتوان به این مورد اشاره کرد که افراد میتوانند با توجه به مبلغ مورد نیاز خود درخواست دریافت این نوع وام فوری را بدهند که با توجه به فیش حقوقی، سپرده مسدود شده، سند ملکی، نوع ضمانت و شرایط شعبه بانکی مد نظر میزان مبلغ این وام متغیر است.

اطلاعات تکمیلی در رابطه با نحوه ثبت نام وام نقدی، ضامن، مدارک و مبلغ وام ازدواج را پس از جدول مشاهده کنید.

شرکتسودنیاز به سپردهحداکثر زمان بازپرداختنوع ضمانتسقف وامقسط وامهزینه فرصت سودیکل سودمجموع رقم وام و سود
تسهیلات ویژه پزشکان و فعالان حوزه سلامت بانک شهر (ٰسلامت شهر)23%+60 ماهضامن رسمی2,000 میلیون56,380,942 تومان-1,382,856,531 تومان3,382,956,531 تومان
بسته جامع اعتباری بازارهای هدف بانک تجارت18%+36 ماهسند ملک2,000 میلیون72,304,791 تومان-602,972,479 تومان2,608,472,479 تومان
بسته رونق تعاون ۲ توسعه تعاون10%+60 ماهاعتبار شغلی1,000 میلیون25,362,583 تومان-217,404,005 تومان1,217,504,005 تومان
وام نقدی تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان23%+33 ماهمسدودی سپرده200 میلیون8,234,009 تومان-71,722,306 تومان265,221,667 تومان
تسهیلات امتیازی مهر ایران4%+60 ماهضامن رسمی300 میلیون5,524,957 تومان-31,497,397 تومان331,557,397 تومان
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران2%+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,432,129 تومان-1,556,642 تومان51,741,667 تومان
تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک کارآفرین4%+36 ماهمسدودی سپرده400 میلیون11,809,594 تومان-25,145,384 تومان425,205,384 تومان
وام نقدی نیکان بانک آینده4%+-ضامن رسمی20 میلیون----
وام نقدی طرح 67 بانک صادرات6%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون6,084,387 تومان-19,037,950 تومان218,606,000 تومان
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین4%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون29,523,985 تومان-62,863,460 تومان1,061,786,667 تومان
وام نقدی آسایش بانک حکمت ایرانیان9%+36 ماهضامن رسمی100 میلیون----
وام نقدی طرح 64 بانک گردشگری4%+60 ماهمسدودی سپرده5,000 میلیون92,082,610 تومان-524,956,617 تومان5,525,056,617 تومان
وام نقدی طرح آذین بانک سینا5%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون5,994,179 تومان-15,790,459 تومان215,526,667 تومان
وام نقدی طرح صبا بانک اقتصاد نوین4%+36 ماهمسدودی سپرده ضامن رسمی500 میلیون14,761,993 تومان-31,431,730 تومان530,953,333 تومان
وام نقدی شکوه ارزش‌آفرین بانک دی4%+60 ماهضامن رسمی سند ملک1,000 میلیون18,416,522 تومان-104,991,323 تومان1,107,586,667 تومان
وام نقدی شکوه بانک شهر10%+24 ماهضامن رسمی50 میلیون2,307,246 تومان-5,373,912 تومان55,324,333 تومان
وام نقدی طرح باران بانک کشاورزی12%+24 ماهضامن رسمی100 میلیون4,707,347 تومان9,738,292 تومان12,976,333 تومان112,620,000 تومان
تسهیلات با حساب وکالتی بانک آینده23%+60 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون5,638,094 تومان-138,285,653 تومان338,385,563 تومان
تسهیلات با دستگاه کارت خوان بانک ملی1%+36 ماهضامن رسمی سند ملک اعتبار شغلی2,000 میلیون56,416,199 تومان-30,983,153 تومان2,031,033,152 تومان
تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک شهر23%+36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی2,000 میلیون77,419,443 تومان-787,099,952 تومان2,787,199,952 تومان
تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک گردشگری10%+24 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی1,000 میلیون46,144,926 تومان-107,478,232 تومان1,107,578,232 تومان
تسهیلات با سامانه فرابانک ملت23%+60 ماهمسدودی سپرده ضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون5,638,094 تومان-138,285,653 تومان338,315,653 تومان
تسهیلات پایانه‌های فروشگاهی بانک تجارت18%+36 ماهسند ملک اعتبار شغلی1,000 میلیون36,152,396 تومان162,626,086 تومان301,486,239 تومان1,283,400,000 تومان
تسهیلات پویا شهر بانک شهر23%+36 ماهضامن رسمی300 میلیون11,612,916 تومان-118,064,993 تومان418,164,993 تومان
تسهیلات خرید تجهیزات بانک مسکن23%+36 ماهسند ملک500 میلیون19,354,861 تومان-196,774,988 تومان698,524,988 تومان
تسهیلات مبتنی بر مراوده بانک پاسارگاد6%+------
تسهیلات نیک‌ آفرین پلاس بانک کارآفرین4%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,476,199 تومان-3,143,173 تومان53,203,173 تومان
وام نقدی طرح یاس بانک سینا18%-36 ماهضامن رسمی20 میلیون723,048 تومان-6,029,725 تومان26,060,000 تومان
تسهیلات ویژه پزشکان بانک دی23%+60 ماهسند ملک2,500 میلیون70,476,178 تومان847,985,070 تومان1,728,570,663 تومان4,235,280,663 تومان
تسهیلات ویژه دارندگان دستگاه کارتخوان بانک سامان23%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون7,741,944 تومان-84,709,995 تومان290,764,995 تومان
سپرده ممتاز ملی18%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون7,230,479 تومان-60,297,248 تومان260,347,248 تومان
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی2%+60 ماهمسدودی سپرده50 میلیون876,388 تومان-2,583,280 تومان53,661,666 تومان
طرح آفتاب بانک سینا-+48 ماهضامن رسمی200 میلیون4,209,340 تومان-2,048,339 تومان202,048,328 تومان
وام نقدی آنی بانک تجارت4%+60 ماهمسدودی سپرده300 میلیون5,524,957 تومان-31,497,397 تومان330,616,000 تومان
وام نقدی طرح آنی‌پزشکان بانک تجارت4%+60 ماهمسدودی سپرده500 میلیون9,208,261 تومان-52,495,662 تومان550,933,333 تومان
وام نقدی بانک تجارت2%+36 ماهمسدودی سپرده60 میلیون1,718,555 تومان-1,867,970 تومان61,950,000 تومان
طرح احسان بانک کشاورزی4%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون5,904,797 تومان-12,572,692 تومان212,647,692 تومان
طرح ارزش سلامت بانک کارآفرین23%+60 ماهسند ملک اعتبار شغلی2,000 میلیون56,380,942 تومان678,388,056 تومان1,382,856,531 تومان3,388,356,531 تومان
طرح ارغوان بانک سینا18%+36 ماهضامن رسمی300 میلیون10,845,719 تومان-90,445,872 تومان390,545,872 تومان
طرح ارمغان بانک سینا23%+60 ماهضامن رسمی200 میلیون5,638,094 تومان-138,285,653 تومان339,285,653 تومان
وام نقدی طرح اساتید بانک رفاه کارگران23%+60 ماهضامن رسمی100 میلیون2,819,047 تومان-69,142,827 تومان169,242,827 تومان
طرح اعتبار در حساب جاری بانک مهر ایران4%+48 ماهضامن رسمی30 میلیون677,372 تومان-2,513,839 تومان32,573,839 تومان
طرح اعتباری ویژه بانک سینا10%+60 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون5,078,685 تومان-104,721,129 تومان304,821,129 تومان
وام نقدی افق (۱) موسسه اعتباری ملل (عسکریه)23%+60 ماهمسدودی سپرده ضامن رسمی100 میلیون2,819,047 تومان-69,142,827 تومان169,197,828 تومان
وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه)23%+48 ماهضامن رسمی45 میلیون1,442,316 تومان-24,231,179 تومان69,286,179 تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک انصار12%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون33,214,310 تومان-195,715,153 تومان1,185,110,000 تومان
طرح امیدآفرین بانک کارآفرین18%+36 ماهضامن رسمی سند ملک200 میلیون7,230,479 تومان-60,297,248 تومان261,257,248 تومان
طرح انتخاب بانک ایران‌زمین10%+24 ماهضامن رسمی100 میلیون8,791,589 تومان-5,499,065 تومان105,552,065 تومان
طرح انتخاب پلاس بانک ایران زمین23%+36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی300 میلیون11,612,916 تومان-118,064,993 تومان418,117,993 تومان
وام نقدی طرح اندوخته اجتماعی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران4%+48 ماهضامن رسمی20 میلیون451,581 تومان-1,675,892 تومان21,753,333 تومان
طرح اوج بانک رفاه کارگران12%+24 ماهضامن رسمی100 میلیون4,707,347 تومان-12,976,333 تومان113,036,333 تومان
طرح باران بانک سپه18%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,807,620 تومان-15,074,312 تومان64,981,000 تومان
طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی23%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون7,741,944 تومان-78,709,995 تومان278,809,995 تومان
طرح بسته گندم بانک کشاورزی17%+36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون7,130,545 تومان-56,699,638 تومان256,799,638 تومان
وام نقدی طرح بشارت بانک کشاورزی-+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,388,889 تومان12,196,956 تومان--
طرح پارسا بانک گردشگری2%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون5,555,550 تومان--200,099,800 تومان
وام نقدی طرح پاک بانک رفاه کارگران23%+12 ماهسند ملک1,000 میلیون94,076,321 تومان-128,915,856 تومان1,130,625,856 تومان
طرح پذیرندگان بانک ملت18%+48 ماهسند ملک اعتبار شغلی3,200 میلیون93,999,999 تومان-1,311,999,940 تومان4,520,479,940 تومان
طرح پذیرندگان موسسه نور23%+36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون7,741,944 تومان-78,709,995 تومان278,764,995 تومان
وام با میانگین حساب بانک سینا (طرح پردیس)4%+60 ماهضامن رسمی30 میلیون552,496 تومان---
طرح پویا بانک تجارت23%+36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون7,741,944 تومان-78,709,995 تومان280,809,995 تومان
طرح پویا برتر بانک تجارت7%+36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون6,175,419 تومان-22,315,097 تومان222,415,097 تومان
طرح پیام بانک اقتصاد نوین4%+24 ماهضامن رسمی500 میلیون21,712,461 تومان-21,099,066 تومان521,159,066 تومان
طرح تابش بانک مسکن12%+60 ماهضامن رسمی160 میلیون3,559,112 تومان-53,546,698 تومان213,646,698 تومان
طرح تابش بانک ملت23%+36 ماهمسدودی سپرده100 میلیون3,870,972 تومان-39,354,998 تومان139,384,998 تومان
وام نقدی طرح تامین بانک رفاه کارگران23%+36 ماهضامن رسمی100 میلیون3,870,972 تومان8,131,304 تومان39,354,998 تومان140,064,998 تومان
طرح تداوم مهر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران4%+60 ماهضامن رسمی20 میلیون368,330 تومان-2,099,826 تومان22,153,333 تومان
طرح ترنج بانک پارسیان4%+36 ماهاعتبار شغلی100 میلیون2,952,399 تومان-6,286,346 تومان106,346,346 تومان
وام نقدی طرح تسهیل بانک تجارت14%+12 ماهضامن رسمی200 میلیون17,957,424 تومان-15,489,082 تومان215,589,082 تومان
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات23%+60 ماهمسدودی سپرده200 میلیون5,638,094 تومان-138,285,653 تومان338,338,653 تومان
طرح نسهیلاتی تصنیف بانک تجارت17%+24 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی4,000 میلیون197,769,057 تومان-746,457,354 تومان4,746,557,356 تومان
وام تجارت با متخصصین15%+24 ماهضامن رسمی500 میلیون24,962,051 تومان36,518,596 تومان99,089,224 تومان597,150,000 تومان
طرح توسعه تابش بانک مسکن18%+60 ماهضامن رسمی160 میلیون4,150,488 تومان-89,029,291 تومان249,129,291 تومان
طرح توسکا بانک توسعه‌تعاون10%+48 ماهمسدودی سپرده100 میلیون2,536,258 تومان-21,740,400 تومان120,536,666 تومان
وام نقدی طرح ثمر آفرین بانک کارآفرین18%+48 ماهضامن رسمی200 میلیون5,875,000 تومان-81,999,996 تومان275,420,000 تومان
طرح جوانه بانک مسکن18%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون36,152,396 تومان-301,486,239 تومان1,277,620,000 تومان
طرح چشمه بانک سینا2%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون5,728,516 تومان-6,226,567 تومان206,326,567 تومان
طرح حاتم توسعه تعاون23%+48 ماهاعتبار شغلی5,000 میلیون160,257,358 تومان-2,692,353,171 تومان7,705,313,171 تومان
طرح حامی بانک تجارت14%+24 ماهضامن رسمی200 میلیون9,602,577 تومان-30,461,840 تومان230,561,840 تومان
طرح حامی گندم بانک کشاورزی10%+24 ماهضامن رسمی100 میلیون4,614,493 تومان9,738,292 تومان10,747,823 تومان110,822,823 تومان
طرح حرکت بانک رفاه کارگران4%+36 ماهضامن رسمی500 میلیون14,761,992 تومان-31,431,730 تومان531,531,730 تومان
وام نقدی طرح حکیمانه بانک سینا23%+60 ماهمسدودی سپرده2,000 میلیون56,380,942 تومان783,186,563 تومان1,382,856,531 تومان3,382,911,531 تومان
طرح حمایت فرد حقیقی بانک مهر ایران4%+36 ماهضامن رسمی100 میلیون2,952,399 تومان-6,286,346 تومان106,346,347 تومان
طرح خوشه بانک سینا10%+36 ماهمسدودی سپرده ضامن رسمی50 میلیون1,613,359 تومان-8,080,937 تومان57,818,333 تومان
طرح ۲ سر سود بانک گردشگری18%+24 ماهمسدودی سپرده300 میلیون--18,028,785 تومان198,128,785 تومان
طرح دوم پیوند مهر ایران4%+60 ماهضامن رسمی80 میلیون1,473,322 تومان-8,399,306 تومان88,459,306 تومان
طرح دیدار بانک دی12%+60 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی500 میلیون11,122,224 تومان-167,333,430 تومان668,043,430 تومان
وام نقدی طرح ربیع رفاه بانک رفاه کارگران18%+36 ماهضامن رسمی100 میلیون3,615,240 تومان-30,148,624 تومان127,950,000 تومان
طرح رفاه دانا بانک رفاه کارگران6%-12 ماهضامن رسمی4 میلیون344,266 تومان-131,189 تومان4,191,189 تومان
طرح ره‌آورد بانک دی4%+24 ماهضامن رسمی20 میلیون868,498 تومان-843,963 تومان20,953,333 تومان
طرح رونق تعاون بانک توسعه تعاون15%+48 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی300 میلیون8,349,224 تومان-100,762,775 تومان400,862,775 تومان
طرح رویان بانک توسعه تعاون19%+9 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی-----
طرح ریحانه نور موسسه نور17%+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,782,636 تومان-14,174,909 تومان63,214,166 تومان
طرح زی کارت بانک گردشگری-+12 ماهاعتبار شغلی50 میلیون4,166,667 تومان--50,100,000 تومان
طرح سپیدار بانک سینا4%+48 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی200 میلیون4,515,811 تومان-16,758,925 تومان216,858,925 تومان
طرح سفیران سلامت بانک تجارت18%+36 ماهاعتبار شغلی2,000 میلیون72,304,791 تومان-602,972,479 تومان2,603,022,479 تومان
طرح سنا 2 بانک صادرات15%+60 ماهضامن رسمی200 میلیون4,757,986 تومان-85,479,161 تومان285,532,181 تومان
طرح سنا کسب و کار بانک صادرات15%+18 ماهضامن رسمی5,000 میلیون311,923,936 تومان-614,630,854 تومان5,614,683,854 تومان
طرح شایان بانک ملت8%+60 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی500 میلیون12,696,714 تومان-261,802,823 تومان763,532,823 تومان
وام نقدی بانک کارآفرین24%+60 ماهضامن رسمی سند ملک200 میلیون5,753,593 تومان74,622,686 تومان145,215,590 تومان346,175,590 تومان
طرح صبای سپهر بانک صادرات23%+36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی1,000 میلیون38,709,721 تومان-393,549,976 تومان1,393,602,976 تومان
طرح صدف بانک ملی1%+60 ماهضامن رسمی300 میلیون7,618,028 تومان-157,081,694 تومان457,131,694 تومان
وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور7%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون6,175,419 تومان-22,315,097 تومان221,693,333 تومان
طرح عدل رفاه بانک‌ رفاه18%+36 ماهضامن رسمی سند ملک200 میلیون7,230,479 تومان16,262,609 تومان60,297,248 تومان257,420,000 تومان
طرح عید تا عید موسسه نور7%+48 ماهسند ملک900 میلیون40,295,321 تومان-67,087,729 تومان969,792,709 تومان
وام نقدی طرح فردا بانک تجارت15%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون34,665,329 تومان-247,951,826 تومان1,231,350,000 تومان
طرح فرزانه ارزش آفرین بانک دی4%+60 ماهضامن رسمی200 میلیون5,078,685 تومان-104,721,129 تومان304,781,129 تومان
طرح فرشتگان سلامت بانک آینده15%-36 ماهاعتبار شغلی20 میلیون693,307 تومان-4,959,037 تومان24,741,000 تومان
طرح فوری بانک تجارت1%+60 ماهمسدودی سپرده180,000,000 میلیون3,314,974 تومان-18,898,438 تومان198,998,438 تومان
طرح قلک بانک تجارت6%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون6,084,387 تومان-19,037,950 تومان219,137,950 تومان
طرح کارآسان بانک سپه23%+36 ماهاعتبار شغلی5,000 میلیون193,548,608 تومان-1,967,749,880 تومان6,967,849,880 تومان
طرج کارا بانک کارآفرین23%+6 ماهاعتبار شغلی-----
طرح کارگشا بانک مسکن23%+12 ماهضامن رسمی30 میلیون2,822,290 تومان-3,867,476 تومان33,927,476 تومان
طرح کارگشای ملی بانک ملی23%+60 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,409,524 تومان-34,571,413 تومان84,621,413 تومان
طرح کارنووام بانک تجارت23%+36 ماهاعتبار شغلی200 میلیون7,741,944 تومان-78,709,995 تومان278,809,995 تومان
طرح کرامت بانک رفاه18%+48 ماهضامن رسمی100 میلیون3,205,147 تومان24,218,302 تومان53,847,063 تومان153,907,063 تومان
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت2%+60 ماهمسدودی سپرده150 میلیون2,500,000 تومان--156,100,000 تومان
طرح کوثر بانک توسعه تعاون4%+24 ماهضامن رسمی100 میلیون10,000,000 تومان-4,219,813 تومان100,100,000 تومان
طرح مائده بانک توسعه تعاون4%+48 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی300 میلیون6,773,716 تومان-25,138,387 تومان325,238,387 تومان
طرح مانا بانک مسکن17%+60 ماهضامن رسمی150 میلیون3,727,886 تومان50,879,104 تومان73,673,182 تومان223,733,182 تومان
طرح مروارید بانک ملی17%+36 ماهضامن رسمی500 میلیون19,354,861 تومان-196,774,988 تومان696,824,988 تومان
طرح مژده بانک صادرات ایران4%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون5,904,797 تومان-12,572,692 تومان214,625,692 تومان
طرح مشکات موسسه نور14%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون23,268,251 تومان-396,095,051 تومان1,355,943,333 تومان
طرح مفید بانک توسعه تعاون2%+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,432,129 تومان-1,556,642 تومان52,661,666 تومان
طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی10%+12 ماهضامن رسمی300 میلیون26,374,766 تومان-16,497,194 تومان316,572,194 تومان
طرح مهرپوز بانک مهر ایران4%+60 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی300 میلیون5,524,957 تومان-31,497,397 تومان331,557,396 تومان
طرح مهریار مهر ایران4%+36 ماهاعتبار شغلی300 میلیون8,857,196 تومان-18,859,038 تومان318,919,038 تومان
طرح میثاق بانک صادرات ایران14%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون6,835,526 تومان-46,078,934 تومان246,131,934 تومان
طرح میعاد بانک سینا9%+36 ماهضامن رسمی سند ملک200 میلیون6,359,947 تومان-28,958,075 تومان230,083,075 تومان
طرح ناجیان سلامت موسسه نور17%+48 ماهضامن رسمی100 میلیون2,885,504 تومان-38,504,203 تومان134,818,333 تومان
طرح نرگس سینا10%+60 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی300 میلیون4,249,409 تومان-54,964,537 تومان255,064,537 تومان
طرح نسیم بانک سرمایه4%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,128,953 تومان-4,189,731 تومان54,289,731 تومان
طرح نشان شهر بانک شهر4%+60 ماهضامن رسمی سند ملک200 میلیون3,683,304 تومان-20,998,265 تومان221,749,333 تومان
طرح نگین آتیه بانک سپه (مهراقتصاد سابق)8%+60 ماهمسدودی سپرده5,000 میلیون140,952,355 تومان-3,457,141,327 تومان8,457,196,327 تومان
طرح نگین اعتماد بانک مهراقتصاد17%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون24,852,576 تومان-491,154,546 تومان1,432,193,333 تومان
طرح نگین مهر بانک سپه (مهر اقتصاد سابق)2%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,432,129 تومان-1,556,642 تومان51,611,642 تومان
طرح نگین میثاق ۲ بانک سپه (مهراقتصاد سابق)4%+60 ماهضامن رسمی200 میلیون1,476,199 تومان-3,143,173 تومان53,243,173 تومان
طرح نهال ملی بانک ملی4%+60 ماهضامن رسمی300 میلیون5,524,957 تومان-31,497,397 تومان331,547,397 تومان
طرح نیکان بانک تجارت4%+24 ماهضامن رسمی50 میلیون2,171,246 تومان-2,109,907 تومان52,159,907 تومان
طرح نیکان بانک ملی4%+60 ماهضامن رسمی50 میلیون833,333 تومان--50,100,000 تومان
طرح نیلوفر سینا4%+36 ماهضامن رسمی100 میلیون2,952,398 تومان-6,286,346 تومان106,386,346 تومان
طرح همتا بانک مسکن15%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون6,933,066 تومان-49,590,365 تومان247,450,000 تومان
طرح همراه بانک سینا3%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون29,081,210 تومان-46,923,547 تومان1,046,360,000 تومان
طرح همراه بانک مسکن17%+60 ماهضامن رسمی200 میلیون4,970,515 تومان-98,230,909 تومان286,536,667 تومان
طرح همراه سلامت بانک توسعه تعاون23%+48 ماهسند ملک1,700 میلیون54,487,502 تومان-915,400,078 تومان2,625,860,078 تومان
طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون23%+60 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی2,000 میلیون56,380,942 تومان-1,382,856,531 تومان3,382,916,531 تومان
طرح همکار بانک توسعه تعاون23%-48 ماهسند ملک4,000 میلیون128,205,889 تومان-2,153,882,536 تومان6,164,342,536 تومان
طرح همیار بانک توسعه تعاون15%+36 ماهضامن رسمی30 میلیون1,039,960 تومان-7,438,555 تومان37,057,500 تومان
طرح ویژه بانوان بانک دی23%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,935,486 تومان2,032,826 تومان19,677,499 تومان70,237,499 تومان
طرح ویژه متخصصین بانک ملت23%+60 ماهسند ملک1,500 میلیون42,285,707 تومان-1,037,142,398 تومان2,541,322,398 تومان
وام نقدی طرح یکتا بانک ایران زمین4%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون7,238,412 تومان-668,885 تومان50,772,667 تومان
وام نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی بانک مهر ایران4%+60 ماهضامن رسمی300 میلیون5,454,545 تومان-36,000,000 تومان336,000,000 تومان
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین4%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون7,230,479 تومان-60,297,248 تومان255,620,000 تومان
وام نقدی طراوت بانک صادرات23%+60 ماهسند ملک-----
وام نقدی وام با پشتوانه حساب بانک گردشگری18%+36 ماهضامن رسمی40 میلیون1,446,096 تومان-12,059,450 تومان51,300,000 تومان
وام با سپرده بانک پارسیان (طرح پژواک)4%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون29,523,985 تومان-62,863,460 تومان1,062,923,460 تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون2%+36 ماهمسدودی سپرده50 میلیون1,432,129 تومان-1,556,642 تومان51,661,666 تومان
وام نقدی جهش بانک دی14%+36 ماهضامن رسمی30 میلیون1,025,329 تومان4,878,783 تومان6,911,840 تومان36,595,000 تومان
وام نقدی کارای شهر بانک شهر13%+36 ماهمسدودی سپرده100 میلیون3,369,395 تومان13,010,087 تومان21,298,227 تومان121,457,667 تومان
وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات-+60 ماهمسدودی سپرده200 میلیون3,333,333 تومان--200,106,000 تومان
وام نقدی طرح ۲ در یک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران1%+60 ماهمسدودی سپرده150 میلیون2,564,062 تومان-3,843,727 تومان153,932,500 تومان
وام با سپرده بانک قوامین7%+60 ماهمسدودی سپرده2,000 میلیون39,602,397 تومان-376,143,825 تومان2,355,943,333 تومان
وام نقدی میثاق 5 بانک مهر اقتصاد4%+60 ماهضامن رسمی100 میلیون----
وام نقدی شمیم مهر 4 بانک مهر اقتصاد8%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون20,276,394 تومان-216,583,657 تومان1,203,443,334 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین14%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون34,177,630 تومان182,954,347 تومان230,394,671 تومان1,215,939,333 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پارسیان23%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون28,190,471 تومان-691,428,265 تومان1,691,528,265 تومان
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان12%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون28,190,471 تومان-691,428,265 تومان1,691,488,265 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد18%+36 ماهمسدودی سپرده20 میلیون----
وام نقدی وام با سپرده پاسارگاد بانک پاسارگاد23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون38,709,722 تومان-393,549,976 تومان1,393,549,976 تومان
وام نقدی طرح سروش بانک حکمت ایرانیان8%+12 ماهضامن رسمی30 میلیون2,609,653 تومان-1,315,834 تومان31,410,000 تومان
وام نقدی با سپرده بانک دی23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون36,152,396 تومان-301,486,239 تومان1,301,546,239 تومان
وام با سپرده بلند مدت23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون38,709,722 تومان121,969,564 تومان393,549,976 تومان1,393,549,976 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون38,709,722 تومان-393,549,976 تومان1,393,604,976 تومان
وام نقدی آسمان بانک سینا13%+60 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون22,753,073 تومان-365,184,383 تومان1,330,526,667 تومان
وام با سپرده بلندمدت بانک شهر23%+36 ماهمسدودی سپرده1,000 میلیون38,709,722 تومان-393,549,976 تومان1,393,607,976 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات18%+36 ماهمسدودی سپرده200 میلیون7,230,479 تومان-60,297,248 تومان255,606,000 تومان
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن1%+60 ماهمسدودی سپرده200 میلیون3,418,749 تومان-5,124,969 تومان205,203,334 تومان
وام نقدی کوثر7 موسسه اعتباری کوثر18%+-ضامن رسمی500 میلیون----
وام نقدی نسیم 2 موسسه اعتباری ملل (عسکریه)23%+36 ماهضامن رسمی سند ملک1,000 میلیون38,709,722 تومان-393,549,976 تومان1,396,254,976 تومان
وام نقدی سند ملکی بانک پارسیان18%-12 ماهسند ملک150 میلیون----
وام نقدی سند ملکی بانک سینا18%-60 ماهسند ملک100 میلیون----
وام نقدی با سند ملکی بانک ملت18%+36 ماهسند ملک50 میلیون5,422,859 تومان14,636,348 تومان45,222,936 تومان193,235,000 تومان
وام با معدل حساب موسسه ملل23%+60 ماهضامن رسمی300 میلیون8,457,141 تومان-207,428,480 تومان507,483,480 تومان
وام نقدی وام با میانگین حساب بانک آینده18%+36 ماهضامن رسمی200 میلیون7,230,479 تومان-60,297,248 تومان257,416,000 تومان
وام نقدی عقیق بانک انصار8%+100 ماهضامن رسمی سند ملک1,000 میلیون13,733,083 تومان-373,308,299 تومان1,342,576,667 تومان
وام نقدی طرح فرصت بانک تجارت18%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,807,620 تومان6,098,478 تومان15,074,312 تومان63,991,000 تومان
وام نقدی بانک توسعه تعاون18%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,807,620 تومان-15,074,312 تومان65,045,000 تومان
وام نقدی کرامت 97 بانک رفاه کارگران18%+60 ماهضامن رسمی80 میلیون----
وام نقدی میانگین حساب بانک سپه17%+24 ماهضامن رسمی40 میلیون----
وام نقدی میانگین حساب بانک سپه18%+24 ماهضامن رسمی40 میلیون----
وام با میانگین حساب بانک سپه2%+36 ماهضامن رسمی اعتبار شغلی30 میلیون859,277 تومان-933,985 تومان31,631,000 تومان
وام نقدی طرح شهریار بانک شهر23%+48 ماهضامن رسمی سند ملک2,000 میلیون64,102,943 تومان273,211,824 تومان1,076,941,268 تومان3,082,399,267 تومان
وام نقدی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران4%+36 ماهضامن رسمی20 میلیون----
وام نقدی فراز بانک قوامین18%+48 ماهضامن رسمی60 میلیون----
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی18%+36 ماهسند ملک250 میلیون----
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی18%+36 ماهسند ملک250 میلیون----
وام نقدی میانگین حساب بانک مهر اقتصاد14%+60 ماهضامن رسمی200 میلیون----
وام نقدی میانگین حساب پست بانک17%+36 ماهضامن رسمی20 میلیون----
وام نقدی طرح افرا طلایی بانک تجارت4%+-ضامن رسمی500 میلیون----
وام نقدی طرح افرا نقره‌ای بانک تجارت15%+-ضامن رسمی500 میلیون----
وام نقدی میانگین حساب بانک انصار18%+24 ماهضامن رسمی10 میلیون----
وام با میانگین حساب موسسه ملل4%+10 ماهضامن رسمی50 میلیون5,092,124 تومان-921,242 تومان50,976,241 تومان
وام نقدی نگین پست بانک2%+24 ماهضامن رسمی100 میلیون----
وام با میانگین گردش حساب بانک دی4%+36 ماهضامن رسمی سند ملک1,000 میلیون29,523,985 تومان-62,863,460 تومان1,067,586,667 تومان
تسهیلات با وثیقه سیمکارت---50 میلیون----
وام نقدی بانک رسالت با میانگین حساب2%+60 ماه300 میلیون5,454,545 تومان-36,000,000 تومان336,000,000 تومان
تسهیلات بدون ضامن بانک شهر (تسهیلات با همراه شهر پلاس)23%+36 ماهاعتبار شغلی50 میلیون تومان18%36 ماهقرض الحسنه1,807,620 تومان
وام نقدی طرح کارا بانک آینده6%+36 ماهضامن رسمی سند ملک1,000 میلیون30,421,937 تومان-95,189,748 تومان1,096,147,748 تومان
وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا23%+36 ماهضامن رسمی500 میلیون19,354,861 تومان91,477,173 تومان196,774,988 تومان696,829,988 تومان
وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد18%+60 ماهسند ملک1,500 میلیون38,090,141 تومان559,670,146 تومان785,408,468 تومان1,504,205,000 تومان
خرید مطب و دفتر کار بانک مسکن23%+36 ماهسند ملک1,200 میلیون46,451,666 تومان-472,259,971 تومان1,675,759,971 تومان
وام نقدی دو ساله بانک توسعه تعاون18%+24 ماهضامن رسمی50 میلیون----
وام قرض الحسنه بانک سپه4%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,388,889 تومان--50,100,000 تومان
وام قرض‌الحسنه بانک آینده به دانشگاه آزاد4%+36 ماهاعتبار شغلی100 میلیون2,952,399 تومان-6,286,346 تومان106,386,346 تومان
وام نقدی طرح رضوان بانک انصار2%+60 ماهضامن رسمی20 میلیون350,555 تومان-1,033,312 تومان21,126,667 تومان
وام نقدی طرح امتیازی مهر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران4%+60 ماهضامن رسمی30 میلیون552,496 تومان-3,149,740 تومان33,170,000 تومان
وام نقدی طرح تدبیر بانک سپه14%+48 ماهسند ملک50 میلیون----
وام میانگین حساب موسسه ملل23%+60 ماهسند ملک2,000 میلیون56,380,942 تومان-1,382,856,531 تومان3,388,311,531 تومان
وام نقدی بانک سرمایه23%+36 ماهضامن رسمی50 میلیون1,935,486 تومان6,098,478 تومان19,677,499 تومان69,733,499 تومان
وام نقدی طرح اساتید بانک‌ شهر بانک شهر23%+60 ماهضامن رسمی200 میلیون5,638,094 تومان26,020,174 تومان138,285,653 تومان339,243,653 تومان
وام نقدی بانک ملت18%-36 ماهضامن رسمی10 میلیون----
وام نقدی طرح ثمین۲ بانک مهر اقتصاد18%+60 ماهضامن رسمی سند ملک1,000 میلیون25,393,427 تومان373,113,431 تومان523,605,646 تومان1,463,410,000 تومان
وام ودیعه مسکن بانک سامان23%+60 ماهضامن رسمی100 میلیون2,819,047 تومان-72,142,827 تومان175,197,827 تومان
وام نقدی یک ساله بانک توسعه تعاون18%+12 ماهضامن رسمی50 میلیون----
وام نقدی موسسه اعتباری کوثر18%+36 ماهمسدودی سپرده-----
وام نقدی کاریز جدید بانک آینده4.50%+24 ماهمسدودی سپرده-----
وام نقدی همپا بانک قوامین8%+36 ماهاعتبار شغلی-----
وام نقدی مهر 5 بانک مهر اقتصاد18%+120 ماهضامن رسمی-----
وام نقدی رویش بانک آینده18%+35 ماهمسدودی سپرده-----
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سینا18%+36 ماهمسدودی سپرده-----
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک کارآفرین18%+12 ماهمسدودی سپرده-----
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک کشاورزی18%+36 ماهمسدودی سپرده-----
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک گردشگری18%+12 ماهمسدودی سپرده-----
وام نقدی با سند ملکی بانک دی18%-6 ماهسند ملک-----
وام نقدی میانگین حساب بانک ایران زمین22%+36 ماهضامن رسمی-----
وام نقدی میانگین حساب بانک پارسیان18%+36 ماهضامن رسمی-----
وام نقدی میانگین حساب بانک پاسارگاد18%+6 ماهضامن رسمی-----
وام نقدی میانگین حساب بانک کارآفرین18%+12 ماهضامن رسمی-----
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی18%+36 ماهضامن رسمی-----
وام نقدی میانگین حساب بانک ملی18%+12 ماهضامن رسمی-----

مدارک لازم جهت دریافت وام نقدی بدون ضامن

وام نقدی بدون ضامن

از دلایل دیگر محبوبیت وام نقدی بدون ضامن به نسبت دیگر وام ها که در بانک ها و موسسات خصوصی کشور ارائه میشود، مثل وام خودرو بانک صادرات، میتوان به این موضوع اشاره کرد که ضرورتی برای معرفی ضامن به بانک مبدا وجود ندارد! اما با توجه به شرایط متفاوت در شعب بانکی برخی بانک ها نیازمند وجود ضامن هستند. شرایط ضامن برای دریافت وام نقدی:

{جهت مشاوره ی رایگان دریافت وام آزاد، روی سند ملک و خودروی تهران، با شماره های زیر تماس بگیرید.}
 • دسته چک لازم است.
 • نیاز به سند ملک یا خودروی تهران دارد.
 • وام بانکی نیست و بصورت آزاد پرداخت میگردد.
 • حداقل مبلغ پرداختی ۲۰۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان میباشد.
 • تا ۷۰ درصد ارزش سند یک روزه پرداخت میگردد.
 • تمامی شماره های داخل سایت متعلق به موسسه حقوقی توانگر است.
 • ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۹ شب
91 94 126 0912 07 31 127 0912 48 48 036 0905 47 47 036 0905
 1. کپی فیش حقوقی و اصل آن به همراه گواهی اشتغال
 2. اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه
 3. اصل و کپی پشت و رو کارت ملی
 4. گواهی کسر از حقوق ضوامن
 5. همراه داشتن چک صیادی ضامن

شرایط دریافت و پرداخت وام نقدی سال ۱۴۰۲

شرایط دریافت و پرداخت وام نقدی سال ۱۴۰۲

با توجه به سیستم بانکی کشور، بسته به هر شعبه شرایط متفاوتی برای دریافت وام نقدی وجود دارد، لذا شرایط اغلب بانک ها بصورت زیر میباشد.

 1. مسدودیت سپرده بانکی با مبالغ تعیین شده بانک ها متناسب با مبلغ درخواستی وام نقدی
 2. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 3. اصل و کپی کارت ملی
 4. پرینت گردش حساب ۳ ماه آخر حساب بانکی
 5. سند ملکی جهت احراز هویت شخص
 6. آدرس دقیق به همراه کد پستی محل سکونت
 7. اصل و کپی فیش حقوقی
 8. گواهی اشتغال فرد متقاضی وام نقدی
 9. سفته یا چک صیادی مخصوص فرد متقاضی در صورت نیاز بانک برای دریافت وام نقدی
 10. عدم سابقه چک برگشتی یا اقساط معوقه در سیستم بانکی کشور

جمع بندی

اگر به دنبال دریافت وام با سود کم هستید، وام نقدی میتواند گزینه ای مناسبی برای شما باشد. با این حال بسیاری از وام های دیگر هستند که شرایط مطلوبی را برای سرمایه پذیران فراهم میکنند، به همین دلیل حتما قبل از اقدام برای دریافت وام نقدی، از شرایط وام های دیگر همجون وام ازدواج مطلع شوید تا بهترین انتخاب را داشته باشید. جهت مشاهده آموزش و شرایط ثبت نام وام ازدواج کلیک کنید.

{جهت مشاوره ی رایگان دریافت وام آزاد، روی سند ملک و خودروی تهران، با شماره های زیر تماس بگیرید.}
 • دسته چک لازم است.
 • نیاز به سند ملک یا خودروی تهران دارد.
 • وام بانکی نیست و بصورت آزاد پرداخت میگردد.
 • حداقل مبلغ پرداختی ۲۰۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان میباشد.
 • تا ۷۰ درصد ارزش سند یک روزه پرداخت میگردد.
 • تمامی شماره های داخل سایت متعلق به موسسه حقوقی توانگر است.
 • ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۹ شب
91 94 126 0912 07 31 127 0912 48 48 036 0905 47 47 036 0905

سوالات متداول

در این قسمت به تعدادی از سوالاتی که کاربران هنگام دریافت نقدی به آنها بر خورد کرده اند پاسخ داده ایم تا روند کار را برای کاربران گرامی تسهیل دهیم.

وام نقدی چیست؟

وام نقدی یک نوع تسهیلات مالی است که به شما امکان می‌دهد به سرعت به مبلغی از پول نقد نیازمندی خود دسترسی پیدا کنید.

چه مدت زمانی طول می‌کشد تا وام نقدی به حسابم واریز شود؟

زمان واریز وام نقدی بسته به سیاست‌های شرکت و بانکی که خدمات را ارائه می‌دهد، ممکن است متغیر باشد. اما تلاش ما این است که این فرآیند به سرعت انجام شود.

آیا میزان سود بر وام نقدی بیشتر است؟

نرخ سود بر وام‌های نقدی ممکن است بیشتر از وام‌های معمولی باشد. لطفاً شرایط و نرخ‌ها را به دقت مطالعه کنید.

آیا می‌توانم وام نقدی خود را پیش از موعد پرداخت کنم؟

بله، ممکن است برخی از برنامه‌های وام نقدی امکان پرداخت زودتر از موعد را فراهم کنند. برای اطلاعات بیشتر با بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید.

تبلیغات
نوشته های مشابه
دکمه بازگشت به بالا